9-14/9 Le Havre

Dan är i Stockholm, för att hjälpa sin mamma att flytta till ett serviceboende. Hanne har varit ensam på båten och utforskat Le Havre med cykel på egen hand. Flytten gick bra, att passa båten själv har varit ganska långtråkigt. Hanne var ganska angelägen om att komma vidare. Två gånger per dygn är det hög- och lågvatten, fascinerande.

Leave a Reply