25/8 Amsterdam

I Holland är man nog bekymrad över den globala uppvärmningen och stigande havsnivåer. Det kan man förstå när man seglar i kanalerna och tittar ner på den omgivande marken som många gånger ligger under kanalvattennivån. Här finns fördämningar och slussar lite överallt. För att komma till Amsterdam från Lemmer seglar man över en indämmat sjö som heter IJsselmeer, halvvägs till Amsterdam kommer en ny fördämning med sluss till Markermeer. Djupet i bägge sjöarna ligger ganska konstant på 3-4 meter. Några ställen där det är lite djupare 4,5-5 meter har de markerat ut farleder. Andra ställen där det är lite grundare 2-3 meter har de satt ut markeringar för grund. För att komma in i centrala Amsterdam fick vi passera ytterligare några broar och en sluss.

Leave a Reply