Hej!

Vi som skriver bloggen och seglar heter Hanne och Dan Vest.

Dan har seglat sedan barndommen. Han har lärt sig segla av sin far. Optimist, J10 och sedermera en Fingal som han tillsammans med sina seglarvänner, som själva hade IF och Maxi 77, kappseglade med, och seglade runt i Stockholms skärgård tillsammans med. Det har alltid funnits en önskan att besöka Stilla Havet och Polynesien sedan han som ung såg Villervalla i Söderhavet och en fascination över de som seglat jorden runt, men inga egentliga planer på någon långsegling. Han läste medicin i Köpenhamn och under studietiden tog han ledigt ett halvår för att följa med en båt som seglade från Sverige till Västindien. I Danmark träffade han Hanne. 1980 tog fadern initiativet att sälja Fingalen för att bygga en större båt inför sin kommande pensionering. Det blev en OE 32, där byggandet involverade hela familjen och även Hanne. När båten var färdigbyggd seglade Dans far och mor till Medelhavet där de tillbringade de nästkommande 8 åren, främst i Grekland och Turkiet. Efter 8 år hade de blivit för trötta och gamla för att fortsätta leva på båten och den seglades hem till Sverige igen 1990. Båten övertogs härefter av de bägge sönerna Dan och Kim. Efter några år tröttnade Kim på delägarskapet och köptes då ut av Dan.

Hanne hade ingen större seglarerfarenhet. Hennes föräldrar köpte en Beason 31 till stor glädje för hennes 2 yngre bröder, själv hade hon nyligen flyttat hemifrån studerandes till förskolelärare. När OE 32an kom tillbaka till Sverige hade hon och Dan flyttat från Köpenhamn till Karlskrona och vi hade fått 2 barn med ett tredje på väg.

Det blev till många sommarseglingar med familjen och även tillsamman med andra båtkompisar. Närmaste favoritmål var Utklippan och Bornholm. Vartannat år blev det ofta segling till Stockholms skärgård för att ligga i naturhamnar och bada och vartannat år till hamnarna i Danmark, beroende på om vi hade tidig eller sen semester. Tillsammans med vänner har vi seglat i Grekland, hyrt segelbåt i Karibien och Thailand. Hanne har med åren blivit en van seglare/gast och barnen är uppväxta med segelbåt. Allteftersom barnen blev äldre blev det allt svårare att locka med dem till sjös och de senaste flera åren har vi seglat ensamma utan barn.

Åren går och plötsligt står man inför slutet av arbetslivet. Långsamt kommer idén om en längre segling innan man blivit för gammal. Snart kommer man att ha all tid i världen. Nu är det inte längre bara 5 veckors semestersegling, där man måste hinna tillbaka innan semestern tagit slut, som gäller. Vi blev båda eniga om att OE 32an var i minsta laget. En passande båt för längre segling och boende för oss bägge behövde vara lite större, och gärna med 2 hytter så vi kunde ta med barnen och ta mot besök på båten utan att det skulle kännas för trångt, men inte större än att vi båda skulle kunna hantera den. Efter en del letande fann vi en passade kompromiss i en Najad 361 som vi köpte sommaren 2020.

Sedan köpet av båten har, kanske främst Dan, jobbat på att få den i skick för långfärdssegling. Det har blivit många turer till olika båtaffärer, mycket som har moderniserats och bytts ut på båten. Planen var att påbörja seglingen juli 2022 någon månad efter det att Dan gått i pension. Hanne skulle sluta arbeta efter sommarsemestern och börja ta ut sin pension ett halv år senare. Huset, bilen och de flesta räkningarna har vi gjort oss av med. Planen är att bo på båten i ca. 3 års tid. I första hand är det Medelhavet som gäller, men Karibien finns även med i planerna. Vi får se var väder, vind, tålamod och lust tar oss hän.

6/8 2022 kom vi iväg lite försenade, men vad gör det, för vi har all tid i värden nu.

Leave a Reply