10/9 – 16/9 Syrakusa

När vi seglade dagen efter att vi rensat loggen hade farten ökat markant, från 0 knop till nästan faktisk hastighet (som vi kan se på vår kartplotter/GPS). Vi seglade och…

0 Comments